TDK贴片陶瓷电容

品牌 照片 分类 特征  尺寸代码  系列  规格书 
常规品 材质:C0G|X7R|X5R|Y5V; 电压: 4V 到 50V; 容量: 0603 [0201],1005 [0402],1608 [0603],2012 [0805],3216 [1206],3225 [1210],4532 [1812],5750 [2220] C0603,C1005,C1608,C2012,C3216,C3225,C4532,
C5750
下载
中压品 材质:C0G|X7R|X5R 电压:100V至630V 容量: 1608 [0603] 2012 [0805] 3216 [1206] 3225 [1210] 4532 [1812] 5750 [2220] C1608 C2012 C3216 C3225 C4532 C5750 下载
高压品 材质:C0G|X7R; 电压:1~3kV 容量: 4520 [1808] 4532 [1812] C4520 C4532 下载
低ESL倒装型 容量0.01UF~10UF 电压4.0V~50V [0204]
[0306]
[0508]
[0612]
C0510 C0816 C1220 C1632 下载
汽车用高温品 容量 150PF~3.3UF 电压25~100V 材质X8R 耐高温度150度 0402 0603 0805 1206 1210 CGA2 CGA3 CGA4 CGA5 CGA6 下载
汽车用普通品 容量1PF~22UF 电压16V~50V 材质COG X5R 0402,0603,0805,1206,1210 CGA2,CGA3,CGA4,CGA5,CGA6 下载
汽车用中压品 容量100PF~2.2UF 电压100V~630V 材质COG X7R 0603,0805,1206,1210 CGA3,CGA4,CGA5,CGA6 下载
2单元 CH, C0G, JB, X7R, X5R / Edc: 6.3 to 50V 2012 [0805],1310 [0504] CKCL22,CKCM25 下载
4单元 CH, C0G, JB, X7R, X5R / Edc: 6.3 to 50V 3216 [1206],2012 [0805] CKCA43,CKCL22 下载
一般 B, E / Edc: 1k to 3kV CK45 CK45 下载
高频率低损耗,一般 SL / Edc: 1k to 6kV CC45 CC45 下载
高频率低损耗,一般 R / Edc: 1k to 3kV CK45-RR CK45-RR 下载
高频率低损耗,一般 B / Edc: 1k to 3kV CK45-RB CK45-RB 下载
安规品 B, E / Eac: 250V CD CD 下载
安规品 B, E, F / Eac: 250V CS CS 下载
在线综合 亚洲 欧美 日韩